...

De lijst van goedgekeurde softwarepakketten voor de geïntegreerde premie van 2020 is lang, om dat zowel de pakketten uit de vorige labelingsronde als die uit de nieuwe gebruikt mogen worden om voor de premie in aanmerking te komen.Windoc heeft nog niet alle tests met succes kunnen afronden om ook het nieuwe label te krijgen. Zolang het dat niet doet, komt het niet in aanmerking voor de premie van 2021. Maar voor de geïntegreerde praktijkpremies van 2018 en 2019 (waarvoor u dit jaar nog een aanvraag kunt indienen), en voor de nieuwe geïntegreerde premie van 2020 is er geen probleem.Een aantal pakketten zijn ondertussen overigens uit het landschap verdwenen. Maar in de nieuwe erkenningsronde zijn er ook twee recente pakketten bijgekomen. Medispring is een pakket dat ontstaan is vanuit een collectief van (Franstalige) huisarten, als reactie op de overname van Epicure door Corilus. Topaz is de opvolger van Pricare - software die zich op wijkgezondheidscentra richt. Topaz is open source.Topaz en Medispring zijn erkend voor de geïntegreerde praktijkpremie vanaf 2020. Op de Nationale Commissie zou afgesproken zijn dat wie in 2019 een van deze softwarepakketten al heeft gebruikt, toch ook de premie kan krijgen op voorwaarde dat hij, voordat hij naar de nieuwe software overstapte, ook een gelabeld pakket gebruikte.Lees daarover ook in Commissie keurt al geregistreerde pakketten goed