...

Het theoretische gedeelte van de opleiding tot praktijkassistent loopt eind deze week ten einde. Het Huis voor Gezondheid, initiatiefnemer van de opleiding, lanceert daarom een oproep aan de Brusselse huisartsen om de cursisten vanaf 5 maart een stageplaats aan te bieden.Een onderzoek uit 2009 bij 68 Brusselse huisartsenpraktijken wees uit dat veel artsen taken als onthaal en administratie het liefst willen delegeren. Met die wetenschap in het achterhoofd stampten het Huis voor Gezondheid, de VDAB, de Erasmushogeschool Brussel en de VUB Vakgroep Huisartsengeneeskunde de vorming tot praktijkassistent uit de grond. In 2009-2010 volgde de eerste opleiding. En omdat die positief werd onthaald, werd besloten om in het academiejaar 2011-2012 een tweede opleiding in te richten. Twaalf werkzoekenden werden daarvoor geselecteerd.Het theoretische luik van die tweede opleiding loopt nu stilaan ten einde, straks volgt de praktijkstage. Enkelen van de twaalf vrouwelijke cursisten vonden al een stageplek, maar er zijn er nog een pak op zoek. Het Huis voor Gezondheid lanceert daarom een oproep aan de Brusselse huisartsen om een cursist in dienst te nemen. De eerste drie weken bestaan uit een kosteloze stage. Daarna volgt de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) van twee, maximum drie maanden. Na die IBO krijgt de cursist een contract van onbepaalde duur (dat minstens even lang moet lopen als het IBO-contract), behalve als er zich onregelmatigheden voordeden tijdens die opleidingsperiode op de werkvloer.Brigitte Grouwels (CD&V), collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, sprak vorige week haar steun uit voor het initiatief tijdens een persconferentie. "Huisartsen moeten zich maximaal kunnen toespitsen op hun kerntaken. Het maakt mij bezorgd dat steeds minder jonge Nederlandstalige artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zich in Brussel vestigen. Er is een (toekomstig) tekort aan zorgverleners; ik vind het dan ook belangrijk dat we proberen om de uitstroom van huisartsen tegen te gaan."