...

De details over de structurele beperkingen in artsenhonoraria zijn bekend. De bezuinigingen vallen uiteen in herijkingen van zogenaamd 'overgewaardeerde' verstrekkingen en in wetenschappelijke evidence based-maatregelen. In die laatste categorie springt vooral het terugschroeven van de leeftijdsgrens voor de terugbetaling van ivf in het oog, van 43 naar 42 jaar.Begin deze week bereikte de medicomut een akkoord over de invulling van de structurele besparingen in artsenhonoraria. Voor volgend jaar bedraagt de besparingsinspanning zowat 65 miljoen euro. In 2012 wordt nog ruim 15 miljoen euro bespaard, waarvan bijna 10,5 miljoen via een tariefvermindering van 2,96% op alle medische beeldvorming behalve CT- en NMR-onderzoeken. Dat maakt dat er, bovenop het benodigde bedrag voor de opheffing van de indexbeperking voor intellectuele prestaties op 1 augustus 2012, 12,295 miljoen euro* vrijkomt voor een selectieve herwaardering van speciale disciplines.41 jaar en 364 dagenDe bezuinigingen vallen onder te verdelen in evidence based-maatregelen (EB), goed voor 18,7 miljoen euro, en een herijking van bepaalde 'overgewaardeerde' verstrekkingen, goed voor 46 miljoen euro. Bij de EB-besparingen springen onder meer de aangepaste regels voor medisch begeleide voortplanting in het oog, die samen 800.000 euro moeten opleveren. Zo wordt de leeftijdsgrens voor de terugbetaling van in-vitrofertilisatie teruggebracht van 43 naar 42 jaar*, omdat de kans om een ivf-behandeling nog te doen slagen met een eicel van een vrouw in die leeftijdsfase erg klein is. Vrouwen van 42 jaar of ouder die aan de slag willen met ivf, zullen dat straks dus volledig uit eigen zak moeten betalen. Het maximumaantal ivf-pogingen dat de ziekteverzekering op zich neemt, blijft onveranderd op zes liggen.Voor kunstmatige inseminatie (intra-uteriene inseminatie) bestonden tot nog toe geen terugbetalingsbeperkingen qua leeftijd en qua aantal 'bevruchtingspogingen'. Maar de medicomut voert daar nu dezelfde limieten in als voor ivf: geen terugbetaling meer voor vrouwen van 42 jaar of ouder, en maximum zes pogingen ten laste van de ziekteverzekering. Tot slot wordt een wachtperiode van zes maanden ingevoerd tussen het eerste contact met een fertiliteitscentrum en de opstart van medische begeleide voortplanting. Prostaat en baarmoederAndere opvallende evidence based-besparing is het schrappen van de PSA-bepaling als screeningsmethode voor prostaatkanker bij mannen ouder dan 50 jaar. Bij een hoog risico en bij de opvolging van een prostaatkankerbehandeling, blijft de PSA-test wel mogelijk. Voor de screening van baarmoederkanker wordt de terugbetaling voor afname en onderzoek van cervixuitstrijkjes teruggebracht van twee naar drie jaar. En voor colposcopie, het microscopisch onderzoek van de baarmoederhals, beperkt de terugbetaling zich tot patiënten die het onderzoek effectief nodig hebben.Verder wordt de aanwending van epidurale infiltraties selectiever, zijn de inclusiecriteria voor polysomnografie bij pasgeborenen strenger en wordt RX-onderzoek van de lumbale wervelzuil enkel bij een beperkt aantal indicaties terugbetaald.Inwerkingtreding?Wanneer de besparingsmaatregelen van kracht worden, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige treden al in werking op 1 augustus: het schrappen van de PSA-bepaling voor mannen boven de 50 en een aantal herijkingen van 'overgewaardeerde' verstrekkingen. "Andere bezuinigingsingrepen moeten eerst de normale procedure voor nomenclatuurwijzigingen doorlopen", klinkt het bij het Riziv."En die procedure neemt al snel een paar maanden in beslag."