...

Om tot hun vondst te komen, hielden de Amerikaanse scheikundigen 1,2 miljoen chemische verbindingen tegen het licht. Ze stelden vast dat de oxadiazolen het penicillinebindend eiwit PBP2a remmen, evenals de biosynthese van de celwand die MRSA resistent maakt tegen andere antibiotica. Nadat Shahriar Mobashery en zijn collega's de oxadiazolen hadden ontwikkeld, gaven ze die aan muizen die ze met MRSA hadden besmet. De resultaten zijn veelbelovend. De auteurs van dit onderzoek konden immers aantonen dat oxadiazolen de resistentie van MRSA tegen antibiotica konden opheffen, decennialang al een prioriteit van volksgezondheid. Oxadiazolen hebben bovendien nog een ander voordeel, ze kunnen namelijk oraal worden toegediend. (referentie: Journal of the American Chemical Society, 11 februari 2014, DOI: 10.1021/ja500053x)