...

Het project wordt geleid door Prof. Luc Deliens (VUB - Ugent) en kreeg de naam FLIECE mee. FLIECE staat voor Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools. Het initiatief van de VUB, KU Leuven, Ugent en het VU Medisch Centrum Amsterdam krijgt tot 2015 financie steun (voor een totaal bedrag van 2,5 miljoen euro) van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. FLIECE is de opvolger van het project Monitoring Quality of End-of-Life Care. Uit dat onderzoek weten we dat de kwaliteit van de levenseindezorg nog sterk verbeterd kan worden. Zo sterft 61% van de kankerpatiten in het ziekenhuis terwijl de meerderheid liever thuis wil sterven. "De manier waarop men sterft hangt nog te vaak af van toevalligheden", zegt Prof. Chantal Van Audenhove (KU Leuven). De onderzoekers van FLIECE willen daarom richtlijnen opstellen rond de preventie van onnodige ziekenhuisopnames bij het levenseinde, rond het tijdig herkennen van palliatieve noden in de huisartsensetting en in woonzorgcentra en rond patitencommunicatie. Dementie LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven, neemt binnen het project twee deelonderzoeken over dementerende ouderen op zich. Het centrum zal in de eerste plaats een praktisch handboek opstellen met richtlijnen voor palliatieve zorg in de woonzorgcentra en vervolgens de criteria nagaan in tien geselecteerde rusthuizen. Na een jaar zullen de gegevens vergeleken worden met die van tien woonzorgcentra waar het advies niet werd gevolgd.Het tweede deelonderzoek omvat de vertaling van een bestaand internationaal meetinstrument naar de Belgische situatie.