...

Er werden in ons land vorig jaar 1.196 nieuwe gevallen van hiv opgespoord. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie, stelt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.Na een aanzienlijke stijging vanaf 1997 is het aantal nieuwe seropositieven tussen 2000 en 2010 minder snel gestegen. Nu zitten we aan 3,3 nieuwe gevallen per dag. Infecties via heteroseksuele contacten, nog steeds de belangrijkste overdrachtswijze, gaan proportioneel elk jaar achteruit: van 67% in 2002 naar zowat de helft in 2010. Het aantal besmettingen bij homomannen daarentegen neemt jaar na jaar toe: van 24% in 2002 tot liefst 46% vorig jaar. Er werden in 2010 per 1.000 inwoners 60 hiv-screeningstesten uitgevoerd, of 2,5% meer dan het jaar voordien. Late diagnose Zowat vier op de tien hiv-diagnoses werden vorig jaar nog laattijdig gesteld. In 1998 was dat in zes op de tien gevallen zo. Een gunstige evolutie dus, al blijft er nog werk aan de winkel. Een vroegtijdige diagnose betekent immers een betere therapeutische begeleiding. Bovendien kan de patiënt zo zijn gedrag aanpassen om verdere transmissie van de infectie te vermijden. Er werden in 2010 in ons land 11.984 hiv-patiënten medisch opgevolgd, 8,5% meer dan het jaar voordien. Vorig jaar kwamen ook 88 nieuwe gevallen van aids aan het licht. De incidentie is sinds 1996 fel gedaald dankzij het gebruik van nieuw samengestelde antiretrovirale geneesmiddelen. Actieplan Open VLD betreurt de stijging van het aantal hiv-besmettingen maar zag de bui al eerder hangen. Vlaams volksvertegenwoordiger Irina De Knop: "Sinds het begin van deze legislatuur vragen we een ruimere aanpak, met meer sensibilisering, screening en actie op het terrein. Vooral de risicogroepen, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig van Sub-Saharaans Afrika, verdienen onze bijzondere aandacht. Holebiverenigingen pleiten ook voor meer veldwerk. Helaas blijft vooral de minister van Welzijn aarzelen om actie te ondernemen." De Knop stelde begin 2010 een actieplan voor en vraagt de dringende behandeling van de resolutie.