...

In deze verslagen worden de epidemiologie, de impact en de behandeling van osteoporose en breuken in alle lidstaten van de Europese Unie beschreven en vergeleken. Naar schatting hebben binnen de EU 22 miljoen vrouwen en 5,5 miljoen mannen osteoporose, met jaarlijks 3,5 miljoen nieuwe breuken tot gevolg. Deze breuken, en vooral de heupbreuken, kunnen verwoestende gevolgen hebben zoals erge pijn, invaliditeit en zelfs vroegtijdige sterfte: in 2010 43.000 zijn mannen en vrouwen overleden aan de gevolgen van breuken door osteoporose. De rechtstreekse kostprijs van de behandeling van breuken door osteoporose in de EU wordt op 37 miljard euro per jaar geschat. Binnen Europa blijft een grote ongelijkheid bestaan op het gebied van zorg: diensten zijn niet op elkaar afgestemd of werken onvoldoende doeltreffend om het risico op breuken door osteoporose te verminderen. Bovendien wordt tegen 2025 een stijging voorspeld van 22% (bij de vrouwen) en 17% (bij de mannen) in de bevolkingsgroep van 50 jaar en ouder, wat neerkomt op een spectaculaire verhoging van het aantal breuken door osteoporose in de toekomst. Daarenboven krijgt 57% van de mensen met een hoog risico nog geen diagnose of behandeling. "De Europese gezondheidszorgsystemen zijn onvoldoende uitgerust om het hoofd te bieden aan de huidige impact van osteoporose en de verwachte toename van het aantal patiënten met breuken de komende jaren", zegt professor John Kanis, voorzitter van de International Osteoporosis Foundation. Nochtans "zou de invoering van doeltreffende systemen om mensen met een hoog risico te identificeren en te behandelen op lange termijn kunnen leiden tot het redden van levens, een verbeterde levenskwaliteit van de oudere bevolking en een besparing van miljarden euro's van de belastingbetaler op de uitgaven in de gezondheidszorg".