...

Het oprichten van een test- en triagecentrum moet vanaf dan ook niet langer meer een initiatief zijn van een huisartsenkring samen met een ziekenhuis. Diverse instanties zullen een aanvraag kunnen indienen.Het zijn in eerste instantie de deelstaten die waken over de spreiding en de operationele organisatie van de testcentra. Een aanvraag moet dus beantwoorden aan de voorwaarden die binnen de deelstaten gelden - en het Riziv gaat pas een overeenkomst aan na een positief advies van de deelstaat.ActiviteitHet Riziv stelt zelf ook een aantal minimumvoorwaarden. Een testcentrum moet bijvoorbeeld minstens 120 afnames per dag kunnen verrichten - en dat moet het binnen de twee weken kunnen opschalen naar minstens 250.Het testcentrum moet uiteraard vlot toegankelijk zijn - het moet minstens 12 uur per week open zijn, gespreid over minstens vier dagen.De diensten van het testcentrum moeten worden bekend gemaakt op een gemeenschappelijke website - met een gemeenschappelijke reservatietool (Doclr).Het testcentrum maakt afspraken met een laboratorium die de resultaten van een PCR-test liefst na 24 uur en maximum na 36 uur kan meedelen. Het centrum rapporteert de afgenomen tests dagelijks via een Sharepoint-toepassing. Het stopzetten van de activiteit deelt het centrum mee via dezelfde toepassing. Er zijn mechanismen om centra met een blijvende lage activiteit stil te leggen.FinancieringHet Riziv betaalt het testcentrum 1.800 euro per week voor een minimale personeelsactiviteit -- van zodra er meer dan 300 tests zijn afgenomen, komt daar per test een bedrag van 6 euro bij.Financiering voor zorgpersoneel komt er pas wanneer het beheersniveau van de pandemie stijgt naar beheersniveau 2 of 3 van de pandemie - vanaf code oranje dus.Een model van de overeenkomst vindt u op de website van het Riziv.