...

In Le Soir berekent Fonck dat de inkomensderving van de spoeddiensten door deze nieuwe financiering tegen 2017 zal leiden tot het verlies van twee derde van het verplegend personeel."Het UZ van Leuven zal 67% verliezen, Antwerpen 48%, Erasmus in Brussel 45%, St-Luc (UCL) 40% en Mont-Godinne 50%", luidt het. Momenteel blijft het verlies beperkt, want slechts 10% van de financiering valt onder de nieuwe regeling.Volgens Fonck gaat dit in tegen de filosofie om valse urgentiegevallen net weg te houden van de spoed.In een parlementaire vraag geeft ze verder uitleg: "Ziekenhuizen krijgen punten in functie van het aantal bedden, en een bonus volgens het aantal prestaties na 20 uur en tijdens het weekend. Het nieuwe systeem houdt rekening met het aantal gevallen op spoed, met extra punten als de patiënt al dan niet opgenomen wordt, als hij naar intensieve zorg gaat, als het gaat om een kind of een oudere, enzovoort."Dokter Fonck vreest dan ook dat het systeem ziekenhuizen zal aanzetten om zoveel mogelijk patiënten op de spoed te aanvaarden, om zo meer punten te behalen en de financiering te behouden. Van triage zal geen sprake meer zijn, met wachtrijen op de spoed tot gevolg. Nu steeds meer ziekenhuizen patiënten doorverwijzen naar een nabije huisartsenwachtpost, is dat uiteraard absurd.Fonck wacht op een antwoord van minister Onkelinx. "Dit systeem is te goeder trouw ingevoerd, maar de perverse effecten moeten aangepakt worden", besluit ze.