...

De leden van de examencommissie worden door het nieuwe besluit benoemd voor n jaar. De beperkte duur van de benoeming - meestal worden de leden in principe aangesteld voor drie jaar - heeft te maken met een evaluatie van het toelatingsexamen die men dit jaar wil uitvoeren.De evaluatie wordt uitgevoerd door de Vlaamse Overheid - tien jaar geleden werd ook zo een evaluatie gehouden. Prof Bernard Himpens is vragende partij voor een evaluatie. Als decaan van de faculteit geneeskunde is hij volop bezig met de aanpassing van het curriculum van de baisopleiding, die in 2012 van zeven op zes jaar wordt gebracht. "We hebben een sterke groep studenten nodig", stelt Himpens. "We zouden het slagingspercentage graag op 85% houden."Vernieuwde expertiseAls experts op het vlak van de medische praktijk blijven, naast Bernard Himpens, ook Jan De Maeseneer (Universiteit Gent), Wim Stevens (Universiteit Antwerpen) en Luc Martens (Universiteit Gent) op post; Ives Hubloue (Vrije Universiteit Brussel) en Marie-Madeleine Coutenye (Universiteit Antwerpen) maakten ook al deel uit van de commissie. Nieuw is Dominique Declerck, die de tandheelkunde vertegenwoordigt.De experts op het vlak van de pedagogiek en psychologie zijn vanaf 1 januari Johan van Braak (Universiteit Gent) en Chantal Van Audenhove (Katholieke Universiteit Leuven). Voor het examengedeelte dat de kennis en het inzicht in wetenschappen toetst, treden drie nieuwe leden aan. Katrin Bouwens (adjunct van de directeur van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) wordt benoemd tot bijzonder expert en Willy Sleurs (onderwijsadviseur van het Agentschap) wordt secretaris.