...

Daubie is econoom van opleiding. Hij was eerder al ad interim directeur-generaal van de DGV tussen oktober 2019 en november 2020. Hij is ook voorzitter van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.Tot eind november 2026 was het zitje van directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging in feite voorzien voor Brieuc Van Damme. Maar na iets meer dan een jaar in die functie verkaste die eind 2021 naar de Koning Boudewijnstichting om daar afgevaardigd bestuurder te worden. Nog een benoeming binnen de Riziv-top: Tom Verdonck gaat vanaf januari 2023 de Dienst voor administratieve controle leiden.De Dienst voor geneeskundige verzorging evalueert onder meer verstrekkingen van zorgverleners en spoort praktijken zoals overconsumptie en overdreven voorschrijven op.