...

Huisartsen moeten, om erkend te worden als CRA, een opleiding volgen van minstens 24 uur, die een aantal bepaalde modules omvat. Een nieuw besluit van de Vlaamse regering geeft deze artsen nu vier jaar de tijd om zo een opleiding af te ronden. Vanaf 2012 liep al een proefproject van Crataegus met een CRA-opleiding. Eind 2015 werd de tweede cyclus daarvan afgerond. Ruim 150 huisartsen konden de volledige opleiding afronden. Nu organiseren de vier academische centra van huisartsgeneeskunde en Domus Medica, samen met de BVGG en de koepelorganisaties van de woonzorgcentra. Deze opleiding is erkend door de FOD Volksgezondheid. Voor twee modules kunt u al specifieke data vastpinnen. De module Medisch Beleid en Geneesmiddelenformularium vindt plaats op 30 april 2016, de module rond Palliatieve zorg en Infectiebeheer op 24 september 2016. Om de modules zo toegankelijk mogelijk te houden streven de organisatoren naar een optimaal gebruik van innovatieve methoden en online-toepassingen. De module over de regelgeving zal volledig online ontwikkeld worden. Precieze details over de module Communicatie en Beleid komen later. De opleidingen zullen in Leuven georganiseerd worden, maar artsen kunnen ze vanop verschillende plaatsen in Vlaanderen meemaken. Niet iedereen moet dus naar Leuven rijden. Artsen kunnen ook terecht in Limburg, in West- en in Oost-Vlaanderen. De precieze locaties worden nog bekendgemaakt. Huisartsen die de CRA-opleiding al begonnen zijn, maar niet alle modules hebben kunnen meepikken, prikken dus best de data vast van eventuele modules die ze nog moeten volgen. De online-module zou de arts kunnen volgen wanneer het hem zelf het beste past. De bedoeling is dat gaandeweg voor grotere delen van de opleiding online-modules beschikbaar komen, zodat de huisarts de opleiding makkelijker op voor hem passende tijdstippen kan volgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Domus Medica.