...

Twee maanden geleden bereikte ons het nieuws dat dokters en huidige directie van de Europaziekenhuizen de voormalige bestuurders Marc Van Campenhoudt en Myriam Debie zouden aanklagen wegens gesjoemel, of minstens administratieve fouten (zie AK 2353). Dit inzake laattijdige en onvolledige betaling van prestaties.Geen klacht"Wij hebben geen klacht ingediend tegen Van Campenhoudt en Debie", zeggen dr. Ilunga Kalenga, afgevaardigd-bestuurder en medisch directeur, en Philippe Scherpereel, HR-directeur en lid van het directiecomité. "Of onze dokters dan klacht hebben neergelegd? Niet naar ons weten. Maar onze artsen hebben een zelfstandig statuut en zijn onafhankelijk." Geen vuiltje aan de lucht dus in de Europaziekenhuizen, toch wel het grootste privéziekenhuis van de hoofdstad? "Er zijn problemen geweest", geeft dr. Ilunga toe. "Zo waren er in 2007-2008 informaticaproblemen door de installatie van nieuwe software. Ook durven patiënten al eens te laat betalen, laten stortingen van Riziv en ziekenfondsen op zich wachten. En dan krijgt de boekhouding het hier uiteraard erg moeilijk en komen we tijdelijk zelfs in het rood terecht. Maar de artsen zijn steeds correct betaald geweest en de computerproblemen zijn ondertussen van de baan."BestuursstijlDokter Ilunga en Philippe Scherpereel onderstrepen ook dat de bestuursstijl is veranderd. Ze zeggen niet dat Van Campenhoudt en Debie autoritair tewerk gingen, maar laten het tussen de regels wel aanvoelen."Nieuwe bazen, nieuwe wetten", luidt het. "Wij leggen de nadruk op transparantie. Zopas is de raad van bestuur uitgebreid met een delegatie van de dokters, zodat ook zij veel meer inspraak krijgen. We hebben voor het eerst in de geschiedenis van de Europaziekenhuizen een personeelsvergadering gehouden en zullen dat blijven doen. Met steun van de vakbonden kunnen we zo inspraak aan het personeel geven. Kortom, er is een nieuwe openheid, wat bij sommige dokters misschien ook wel extra stress geeft. Ze zijn dat immers niet echt gewend."