...

Zoals bekend biedt een groepering bepaalde voordelen. De patiënt met een GMD of een zorgtraject bij één van de leden krijgt de financiële voordelen bij alle leden van de geregistreerde groepering. De arts moet daarvoor niets speciaals vermelden op het attest.Een contact met één van de huisartsen uit de groepering telt mee voor de verlenging van het GMD of het zorgtraject.Om een groepering op te richten moeten de huisartsen een formulier invullen en dat aan het Riziv bezorgen. Het formulier inscannen en via een e-mail naar het Riziv sturen is mogelijk - het Riziv geeft daar zelfs de voorkeur aan.Nieuw is dat de samenstelling van een bestaande groepering die bekend is bij het Riziv, voortaan kan gewijzigd worden via MyRiziv. Leden van de groepering kunnen zich uitschrijven of een ander, nieuw lid toevoegen. Een nieuw lid kan ook zichzelf toevoegen aan de groepering.Om een groepering te vormen moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Minstens twee huisartsen moeten een bevoegdheidscode 003 of 004 hebben, er moet een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten, de leden delen de gegevens over de groep mee aan hun patiënten,...De details daarover leest op de website van het Riziv.