...

De Europese Commissie pakt uit met een app voor smartphones die uitlegt hoe je de Europese ziekteverzekeringskaart gebruikt.Het is immers voor patiënten niet altijd duidelijk hoe je die kaart in andere landen aanwendt en wat de plaatselijke voorschriften zijn. De app legt uit hoe het er aan toe gaat in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Hij geeft algemene informatie over de kaart, noodnummers, gedekte behandelingen en kosten en legt uit hoe je een verzoek om terugbetaling kan indienen en wie je kan contacteren wanneer je je kaart verliest. De applicatie is beschikbaar in 24 talen en biedt de mogelijkheid om van de ene naar de andere taal over te schakelen.Voor alle duidelijkheid: de Europese ziekteverzekeringskaart zelf kan niet worden aangemaakt of gedownload via de applicatie, maar moet worden aangevraagd bij het ziekenfonds.Download de gratis app hier.