...

De laatste keer dat deze Evaluatiecommissie kon vergaderen was in november 2013. Het rapport met de cijfers uit 2012-2013 kon niet meer worden gevalideerd en gepubliceerd. De Commissie heeft werk voor de boeg maar eindelijk zal de overheid ook weer recentere cijfers kunnen prijsgeven.De reden waarom het zoveel voeten in de aarde had om de 'abortuscommissie' samen te stellen was dat het moeilijk was om voldoende kandidaten te vinden voor een evenwichtige samenstelling van de commissie. De oproep om nieuwe kandidaten te vinden werd verschillende keren opnieuw gelanceerd.De Commissie is samengesteld uit acht artsen, vier juristen en vier vertegenwoorder van organisaties die de vrouwen in een 'noodtoestand' begeleiden. Elke 'fractie' bestaat uit de helft Nederlandstaligen en de helft Franstaligen.De volgende Nederlanstalige artsen zetelen effectief in de Commissie: dr. Jan Deprest, dr. Kristien Roelens, dr. Hendrik Cammu en dr. Anne Verougstraete.Naast de effectieve leden zijn er nog een evenveel plaatsvervangende leden, dat is ook evenveel in elke groep.