Wat verandert er concreet?

...

-Uw patiënt kan vanaf 1 juli zelfstandig zijn aanvraag indienen door met zijn elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. -Mocht uw patiënt hulp nodig hebben, dan kan hij onder meer terecht bij zijn gemeente, OCMW, de DG Personen met een handicap of zijn ziekenfonds. De aangeduide personeelsleden van deze instanties kunnen met hun eigen e-ID de aanvraag indienen voor uw patiënt. Met de e-ID en de pincode van de persoon met een handicap, kan verder om het even wie (bijv. vriend, familielid, huisarts, ...) een aanvraag helpen indienen.-U hoeft geen papieren formulieren meer in te vullen. Uw patiënt zal in de online vragenlijst gevraagd worden om de naam van zijn behandelend arts te vermelden. De Directie-Generaal Personen met een handicap zal dan rechtstreeks met u contact opnemen om de medische informatie op te vragen. Uiteraard blijft u de mogelijkheid behouden uw patiënt uit te nodigen om de meest recente medische informatie te kunnen bezorgen.-Werkt u met medische software die gelinkt is aan een eHealth-box? Dan krijgt u in de eHealth-box een bericht wanneer de DG Personen met een handicap u om informatie vraagt. U kan dan het elektronische formulier aanvullen met de informatie uit het Globaal Medisch Dossier van uw patiënt. Vermeld zeker ook het rijksregisternummer van uw patiënt dat vermeld staat in het bericht dat u ontvangt van de DG Personen met een handicap. Zo kan de medische informatie meteen aan de aanvraag van uw patiënt gekoppeld worden.-Werkt u niet met een eHealth-box? Dan neemt de DG Personen met een handicap contact met u op via de post.-U vindt alle informatie over de nieuwe aanvraagprocedure vanaf 1 juli op www.handicap.belgium.be-Aanvullende informatie voor artsen vindt u vanaf 1 juli terug in deze rubriek.