...

Dat gebeurde met een avondsymposium waar ruime belangstelling voor was van artsen uit de streek. Het zorgpad hartfalen is uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de European Society of Cardiology uit 2016.Bij het zorgpad zijn verschillende ziekenhuizen uit de streek betrokken (AZ Sint-Jan van Brugge, inclusief de campus Serruys in Oostende, AZ Sint-Lucas van Brugge en AZ Zeno uit Knokke), de Huisartsenkring van Brugge en Omgeving, de SEL van Noord-West-Vlaanderen en de Westvlaamse Apothekersvereniging.Ook de ziekenhuizen en huisartsenkringen van Zuid- en van Midden-West-Vlaanderen werkten al een zorgpad hartfalen uit - dat diende ook als voorbeeld. Dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd van AZ Sint-Jan in Brugge, toont met cijfers waarom een zorgpad belangrijk is: hartfalen was in 2015 goed voor 3.882 sterfgevallen, dat is 6% van het totaal.Vooral bij vrouwen was hartfalen een belangrijke doodsoorzaak (2.457 keer als oorzaak opgegeven, tegenover 1.325 keer bij mannen) - belangrijker dan borstkanker.In AZ Sint-Jan alleen werden in 2017 551 patiënten met hartfalen opgenomen (12% op een totaal van 4.334). Bij 205 van deze patiënten was hartfalen de hoofddiagnose. Van de patiënten met hartfalen moesten er dat jaar 17 binnen de 10 dagen opnieuw worden opgenomen.Voornamelijk door de veroudering van de bevolking zal niet alleen het voorkomen van dementie en de ziekte van Parkinson tegen 2040 met naar verwachting 60% toenemen, maar ook dat van hartfalen - meer dan beroerte, of hartritmestoornissen.Hartfalen is vaak een sluipende aandoening, met een complexe behandeling. Dikwijls is de aandoening onomkeerbaar, maar de juiste multidisciplinaire aanpak kan de prognose wel sterk beïnvloeden. Redenen te over dus om tussen de artsen en andere betrokken zorgverleners (verpleegkundige, kinesitherapeut, voedingsdeskundige, ...) goede afspraken te maken.Bij het zorgpad hoort ook een boekje voor de patiënt met omstandige uitleg over de aandoening, het zorgpad, de behandeling - met instructies voor de patiënt. In het boekje kan de patiënt pols, bloeddruk en gewicht bijhouden, met ruim plaats voor notities door de betrokken zorgverleners.