...

Met de hervormingen wordt abortus uit het strafwetboek gehaald en beschouwd als een medische handeling.Vandaag zijn er aan abortus in Nieuw-Zeeland strenge voorwaarden gebonden. Een vrouw kan haar zwangerschap alleen laten beëindigen als twee artsen bevestigen dat sprake is van een gezondheidsrisico voor de vrouw in kwestie. De regering heeft nu een voorstel gedaan om de wetgeving te moderniseren. Volgens dat voorstel kunnen vrouwen tot week 20 van de zwangerschap abortus krijgen. Na die periode kan een zwangerschap nog worden beëindigd als een arts dat noodzakelijk acht voor het welzijn van de moeder.