...

De commissie voor sociale aangelegenheden van de Senaat plaatste vorig parlementair jaar het asbestdossier op de politieke agenda. Louis Ide diende samen met zijn collega-arts en toenmalig SP-A-senator Marleen Temmerman twee wetsvoorstellen in."Samen wensten wij een einde te maken aan de gerechtelijke immuniteit van de asbestindustrie", schrijft Ide in een opiniestuk in Knack. "Want als asbestslachtoffers het schamele bedrag van het asbestfonds in ontvangst nemen, mogen ze niet meer naar de rechtbank stappen. Onze gedeelde intentie bestond erin de rechten van de slachtoffers te verbeteren en de toenmalige vervuilers financieel meer verantwoordelijk te maken voor de aangerichte schade."Op de remExperts gaven toelichting, in verschillende hoorzittingen. "Alle politieke fracties waren het er na de hoorzittingen over eens dat de huidige reglementering voor verbetering vatbaar was. Er werd besloten op basis van de voorliggende wetsvoorstellen (N-VA, SP.A, Groen en Ecolo) te streven naar een consensusvoorstel."Maar volgens Louis Ide heeft het vertrek van Marleen Temmerman uit de Senaat de kaarten geschud. "De intentie van SP.A (en de andere regeringspartijen) om het asbestdossier ter harte te nemen, is compleet verdwenen. Geen enkele meerderheidspartij reageerde op het consensusvoorstel dat ik voorlegde. Zelfs niet nadat we het luik over de financiële verantwoordelijkheid van de asbestindustrie hadden laten vallen, met als doel om een doorbraak te forceren voor de rechtstoegang voor de slachtoffers. Voor SP.A zijn niet de slachtoffers belangrijk, maar wel de vakbond en een zogezegd sociaal historisch akkoord uit een of andere achterkamer. Dat is het verschil tussen sociaal en socialistisch."Schandvlekken"Gaan we opnieuw de kans laten liggen om op een fatsoenlijke wijze om te gaan met één van de grootste schandvlekken van onze geschiedenis?", vraagt Louis Ide zich af. "Het lijkt erop dat de gerechtelijke en financiële onschendbaarheid van de asbestindustrie, alsook de inferieure positie van de slachtoffers bestendigd zullen worden."Gelet op de lange 'latentietijd' van de aan asbest gerelateerde ziektes wordt het grootste deel van de schadegevallen verwacht in de periode van 2015 tot 2020. Louis Ide: "Voor deze mensen en hun familie mag een snelle forfaitaire vergoeding via een asbestfonds slechts de eerste stap zijn van een volwaardige compensatieregeling, waarin enerzijds het slachtoffer gerespecteerd wordt in zijn basisrecht op toegang tot een rechter en anderzijds de vervuiler substantieel mee betaalt voor de aangerichte schade."Hiervoor diende Ide opnieuw een wetsvoorstel in, zonder de steun dit keer van SP.A. "Ik heb daar maar twee woorden voor: schuldig verzuim."