...

Zowel het WIV als CODA zijn twee belangrijke Belgische wetenschappelijke instellingen. Het nieuwe onderzoekscentrum Sciensano is volgens een persmededeling van het WIV "enig in zijn soort zowel op het Belgische als op het internationale wetenschappelijke toneel." Het nieuwe centrum beoogt "alle bedreigingen voor de gezondheid in de brede zin van het woord te voorkomen, te evalueren en in te perken." De achterliggende filosofie is dat de gezondheid van mens en dier niet los van elkaar kan gezien worden. Ziektes kunnen van mensen overgaan op dieren en omgekeerd. Antibiotica in de veeteelt heeft bijvoorbeeld een belangrijke impact op antibioticaresistentie bij mensen. Sciensano stroomlijnt het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke en dierlijke gezondheid. Het centrum ziet de drie dimensies van gezondheid -mensen, dieren en milieu in de ruimste zin- als intrinsiek verbonden en in permanente interactie. De kracht van de nieuwe instelling zit hem in de combinatie van verschillende complementaire wetenschappelijke disciplines. Zo kunnen verschillende aansluitende invalshoeken in het onderzoek gehanteerd worden. Die aanpak biedt een gepast antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw, zo luidt het. "Korte reactietijden en oplossingen op maat staan daarbij centraal. Sciensano is voorbereid op die toekomst dankzij een bundeling van krachten en de troeven van de twee gefuseerde instellingen," aldus nog het persbericht.