...

We hebben er uitvoerig over bericht in maart vorig jaar: vanaf 1 januari staat de VSB in voor tegemoetkomingen aan mensen die voor hun mobiliteit aangewezen zijn op een hulpmiddel als een rolstoel of een elektronische scooter.Alle aanvragenDe VSB neemt de aanvragen over die uw patiënt vroeger bij het Riziv deed, maar ook die waarvoor hij zich tot 31 december jongstleden tot het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) richtte. Voor alle aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen voor alle personen met een handicap is voortaan de VSB bevoegd. De aanvragen kan uw patiënt natuurlijk via zijn zorgkas afhandelen.De huisarts blijft een voorschrift opstellen zoals hij dat vroeger voor het Riziv deed maar wel op een aangepast formulier. Dat vindt u op de VBS-website. Het is een Word-document en het ziet er wat anders uit.HuursysteemWat u moet weten over de aanvragen vindt u in meer detail in ons artikel en op de website www.vlaamsesocialebescherming.be. Een belangrijke nieuwigheid is dat mensen met snel evoluerende neurodegeneratieve aandoeningen voortaan een beroep kunnen doen op een huursysteem. Ze krijgen daardoor makkelijker toegang tot innoverende hulpmiddelen, aangepast aan het stadium van hun aandoening.Ook de VAPH voert overigens voor deze patiënten een huursysteem in voor hulmiddelen gebruikt voor communicatie, bediening van een computer en van de omgeving.