...

Onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis Hasselt hebben, in samenwerking met de Universiteit Hasselt, uit het menselijk hart een nieuw stamceltype geïsoleerd. Dat opent nieuwe perspectieven voor de toepassing van stamceltherapie na een hartinfarct.Wereldwijd lopen verschillende studies met als uiteindelijke doelstelling het inplanten van stamcellen in de hartspier, om zo na een hartinfarct de groei van nieuw hartspierweefsel te bevorderen. Oorspronkelijk ging alle aandacht naar stamcellen afkomstig uit het beenmerg. Nu ligt de klemtoon op onderzoek naar stamcellen die zich in het hart zelf bevinden. "Die zijn wellicht beter geschikt voor cardiaal herstel, omdat ze als het ware al 'voorgeprogrammeerd' zijn om tot effectief werkende hartspiercellen uit te groeien", verduidelijkt onderzoekster dr. Karen Hensen. CASC-cellenUit internationaal onderzoek blijkt dat er twee belangrijke types zijn van hartstamcellen. "De eigenschappen van deze cellen of de technieken om ze te isoleren beperken echter de toepassingsmogelijkheden voor een herstel van beschadigd hartspierweefsel na een hartinfarct", aldus klinisch bioloog Prof. Jean-Luc Rummens en cardiochirurg Prof. Marc Hendrikx (Jessa Ziekenhuis, Hasselt). "Ons onderzoeksteam zocht en vond een nieuwe manier om stamcellen uit het hart te isoleren, dit op basis van hun enzymatische activiteit. De stamcellen worden geïsoleerd uit menselijk atriaal hartspierweefsel, en verder in vitro gekweekt." Dankzij de nieuwe techniek werd een nieuw type hartstamcel gevonden, dat dus nog niet is beschreven. Het werd 'CASC' genaamd. Dat staat voor 'Cardiac Atrial Appendage Stemcell'. Dat nieuw type blijkt belangrijke voordelen te vertonen in vergelijking met de eerder bekende types. Het laat zich immers makkelijker isoleren en kan ook vlot in het laboratorium worden gekweekt. Zo kunnen snel grotere hoeveelheden bruikbare stamcellen worden bekomen, die dan kunnen uitgroeien tot functionele hartspiercellen. De CASC-cellen blijken zich in elk geval beter naar cardiomyocyten te differentiëren. Van proefdier naar mensDit onderzoek is een belangrijke stap op het vlak van cardiaal stamcelonderzoek. "De volgende stap bestaat er in deze stamcellen in te planten bij proefdieren waarbij een hartletsel werd geïnduceerd. Daarnaast moet verder basisonderzoek worden verricht om de rol van deze stamcellen in het herstelproces van hartspierweefsel beter te begrijpen. Uiteindelijk volgt dan de toepassing bij de mens, maar zover zijn we momenteel nog niet", concludeert Karen Hensen.De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Cardiovascular Research. Het onderzoek van het Jessa Ziekenhuis kadert binnen de cluster cardiologie van het Limburg Clinical Research Program, een initiatief van de UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), dat mede gefinancierd wordt vanuit de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM).