...

MoDeS maakt voortaan samen met het GBO (de Franstalige huisartsen) en het ASGB (Vlaamse huisartsen en specialisten) deel uit van het Kartel. Bedoeling is om zoveel mogelijk Franstalige specialisten warm te maken voor een vernieuwende organisatie van de geneeskunde.Aan de top van het nieuwe syndicaat staat een trio: Nicolas Berg (geriater), Jonathan Brauner (klinisch bioloog) en Gérald Deschietere (psychiater). Zij willen de Franstalige specialisten ervan overtuigen dat niet alleen de Bvas hun belangen kan verdedigen. Belangen die overigens wel meer inhouden dan louter het financiële aspect, benadrukken ze. "Voor ons staat de levenskwaliteit van de arts centraal, en dat in een visie op de volksgezondheid die mijlenver afligt van de ultraliberale aanpak die nog al te vaak wordt verdedigd", legt dokter Berg uit. "Wij pleiten voor een billijker ereloon dat niet systematisch gelinkt is met het budget financiële middelen van de ziekenhuizen."Samengevat kant MoDeS zich tegen het oppositiebeleid van rivaal Bvas. "Als je tegen alles ingaat, zijn het uiteindelijk de politici die je zonder overleg regels opleggen. MoDeS wil de artsen en hun belangen verdedigen op basis van het humanisme en het enthousiasme dat hen ertoe gedreven heeft om voor dit beroep te kiezen", stelt dokter Deschietere ietwat idealistisch.Met momenteel enkele honderden leden - meer details zijn niet bekend; ledenaantallen blijven een goed bewaard geheim in het artsensyndicalisme - wil MoDeS steeds meer jonge specialisten overtuigen om het syndicaat te steunen bij de volgende artsenverkiezingen. Ook al zijn de toplui zich ervan bewust dat hun evolutionaire visie minstens een generatie zal nodig hebben om door te dringen.