Aan dit vrij onbekende bureau is onder meer ex-pharma.be-baas Leo Neels verbonden. Het vaccinatierapport bevroeg de belangrijkste stakeholders over het huidige beleid in ons land. Zo wil men de basis leggen voor 'multistakeholders-overleg.' MSD ondersteunde financieel.

Tekortkomingen

Volgens het rapport is er grote eensgezindheid bij alle actoren over een aantal structurele tekortkomingen. Zo mist men door een gebrek aan data planning en vooruitzicht. Versnipperde bevoegdheden en rollen vormen een belemmering om tot een gecoördineerd beleid te komen en tot een goed stockbeheer.

Voorts zijn de budgetten te beperkt en te gefragmenteerd en is de kennis van en de bereidheid tot vaccinatie bij de bevolking voor verbetering vatbaar.

Instituut

Een eerste prioriteit van de stakeholders zou de oprichting van een federaal vaccinatie-instituut zijn. Dat heeft dan een goed overzicht op de implementatie van een EB-vaccinatievisie en -beleid. Dit nieuwe instituut zou onder meer toegang krijgen tot een accurate database om zo op een transparante manier een beleid te ontwikkelen.

Daarnaast is er een vaccinatie-waardenkader nodig. Dat vat de strategische gezondheidsdoelstellingen van een 'levenslang immunisatieplan' samen, inclusief een zinvolle voorbereiding op potentiële pandemische uitbraken. Dit waardenkader vormt de referentiebasis van besluitvorming op basis van objectieve en transparante demografische gezondheidscriteria.

Plan

Derde prioriteit is een vaccinatieplan op basis van het hoger genoemd waardenkader. Het omvat beleidsprioriteiten en behoeften en moet ervoor zorgen dat de hele bevolking toegang heeft tot vaccinatie. Het dient ook de 'vaccinatiebevoegde' zorgverleners adequaat op te leiden.

Een laatste prioriteit is tot slot een 'gecoördineerd vaccinatieplannings- en voorraadbeheer."

Aan dit vrij onbekende bureau is onder meer ex-pharma.be-baas Leo Neels verbonden. Het vaccinatierapport bevroeg de belangrijkste stakeholders over het huidige beleid in ons land. Zo wil men de basis leggen voor 'multistakeholders-overleg.' MSD ondersteunde financieel.Volgens het rapport is er grote eensgezindheid bij alle actoren over een aantal structurele tekortkomingen. Zo mist men door een gebrek aan data planning en vooruitzicht. Versnipperde bevoegdheden en rollen vormen een belemmering om tot een gecoördineerd beleid te komen en tot een goed stockbeheer. Voorts zijn de budgetten te beperkt en te gefragmenteerd en is de kennis van en de bereidheid tot vaccinatie bij de bevolking voor verbetering vatbaar.Een eerste prioriteit van de stakeholders zou de oprichting van een federaal vaccinatie-instituut zijn. Dat heeft dan een goed overzicht op de implementatie van een EB-vaccinatievisie en -beleid. Dit nieuwe instituut zou onder meer toegang krijgen tot een accurate database om zo op een transparante manier een beleid te ontwikkelen.Daarnaast is er een vaccinatie-waardenkader nodig. Dat vat de strategische gezondheidsdoelstellingen van een 'levenslang immunisatieplan' samen, inclusief een zinvolle voorbereiding op potentiële pandemische uitbraken. Dit waardenkader vormt de referentiebasis van besluitvorming op basis van objectieve en transparante demografische gezondheidscriteria.Derde prioriteit is een vaccinatieplan op basis van het hoger genoemd waardenkader. Het omvat beleidsprioriteiten en behoeften en moet ervoor zorgen dat de hele bevolking toegang heeft tot vaccinatie. Het dient ook de 'vaccinatiebevoegde' zorgverleners adequaat op te leiden.Een laatste prioriteit is tot slot een 'gecoördineerd vaccinatieplannings- en voorraadbeheer."