...

Dat laatste werd eind vorige week ook goedgekeurd op de Ministerraad in een voorontwerp van wet dat nu naar de Raad van State is vertrokken.EU-richtlijnDe EU stelde ons land voorlopig in gebreke omdat de opleiding van verpleegkundige in ons land niet aan de Europese normen zou beantwoorden. Overeenstemming met de Europese normen is nodig opdat de opleidingen ook geldig zouden zijn in andere EU-lidstaten.De bachelor verpleegkunde werd al een jaar verlengd tot een vierjarige opleiding, zoals Europa dat vereist. Aan de andere kant wil ons land de laagdrempeligere beroepsopleiding verpleegkundige (graduaat) behouden om ook in de toekomst aan de vraag aan zorgverleners te kunnen voldoen.DifferentiëringDe bedoeling is daarom om de twee opleidingen beter te onderscheiden. Wie een graduaat volgt wordt basisverpleegkundige. Wie de bacheloropleiding volgt zal voortaan 'verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger' worden - een benaming die ook beter zou overeenstemmen met de Europese terminologie.De verschillende profielen kunnen adequaat blijven inspelen op de toekomstige vraag in de zorg, is verder de redenering.Basisverpleegkundigen worden opgeleid om autonoom te werken in minder complexe situaties: woonzorg en thuiszorg, bijvoorbeeld. Wanneer de zorg complexer is, kunnen ze samenwerken met de 'verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger ' (bachelors, dus) binnen een gestructureerd team.De meer gedifferentiëerde profielen moeten ook zij-instromers blijven aantrekken;De komende weken zullen de competenties worden vastgelegd waarover een basisverpleegkundige moet beschikken, en zal de lijst worden opgesteld van de handelingen die ze kunnen stellen. Voor de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger wordt de lijst van 'toegestane' handelingen ook herbekeken om de aantrekkelijkheid van dit beroep te verhogen.De nieuwe voorstellen zal de federale overheid aftoetsen bij de Europese Unie.Klinisch verpleegkundig onderzoekerDe titel van klinisch verpleegkundig onderzoeker, ten slotte, voegt nog een nieuw niveau aan de 'zorgladder' toe. Dit niveau 8 is bestemd voor een 'verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger' die doctoreert, en staat nog een trapje hoger dan de verpleegkundig specialist met een master. De titels van 'basisverpleegkundige' en 'klinisch verpleegkundig onderzoeker' worden al toegevoegd aan de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.