...

Zoals u hier gisteren al kon lezen, wordt het tarievenoverleg tussen artsen en ziekenfondsen voortgezet op 10 januari. Tot dan blijven alleszins de oude tarieven van kracht, werd gisteren overeengekomen. Vorige week leek het erop dat het overleg tussen artsen en ziekenfondsen muurvast zat. De Kamer keurde immers de uitbreiding van de derdebetalersregeling en het verbod op ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed, een doorn in het oog van de Bvas. Er werden wel vier amendementen gestemd. Zo zullen de artsen via MyCareNet kunnen nagaan of een patiënt wel degelijk onder het derdebetalersysteem valt. Wat de ereloonsupplementen betreft, maken de amendementen een mogelijke uitzondering voor dagopnames."Die aanpassingen komen deels tegemoet aan onze verzuchtingen", zegt voorzitter Marc Moens. "We zullen zien of ze ook na de evocatie in de Senaat overeind blijven."Moens beperkte zich tijdens de vergadering van gisteren tot het voorlezen van een verklaring en vroeg uitstel aan zijn onderhandelingspartners. "Op 9 januari komt onze raad van bestuur samen", zegt hij. "Een dag later, op 10 januari, vindt een nieuwe vergadering van de medicomut plaats."Alvast tot die dag blijven de huidige tarieven van kracht.(c) Belga