...

Het nieuwe model van opnameverklaring staat vandaag in het Belgisch Staatsblad. De evaluatie van het oude document gebeurde door een werkgroep met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, artsensyndicaten en ziekenhuiskoepels. Daarnaast konden ook personeelsleden van opnamediensten in ziekenhuizen hun duit in het zakje doen.De opnameverklaring werd herschreven en is ook aangepast aan de laatste wetswijzigingen in verband met ereloonsupplementen. Volgens minister De Block "kadert de maatregel in de acties om patiënten zo goed mogelijk in te lichten en om de financiële kant van een ziekenhuisopname transparanter te maken."Bedoeling is dat de patiënt bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis de opnameverklaring ontvangt samen met een prijslijst van de meest voorkomende goederen en diensten.