...

Een nieuw KB dat op 1 februari van kracht moest gaan, verhoogde de leeftijdslimiet voor terugbetaling van ivf van 41 naar 43 jaar. Maar het werd in allerijl ingetrokken.Er kwam namelijk al meteen heel wat kritiek van fertiliteitsspecialisten. "De tekst gaat enkel in op de terugbetaling van de embryotransfer en zegt niets over de terugbetaling van de eicelpunctie, de erelonen of de gebruikte geneesmiddelen. Verder is er ook geen overgangsperiode voorzien. Wat met patiënten die een tweede poging willen ondernemen tussen 42 en 43 jaar bijvoorbeeld?", legt professor Herman Tournaye uit. Hij is voorzitter van de Belgian Society of Reproductive Medicine en diensthoofd in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel.OvergangsperiodeHet kabinet van minister Onkelinx heeft dat gebrek aan coherentie toegegeven en besliste dan ook om het KB via een spoedprocedure in te trekken. De situatie blijft nu dus onveranderd. Voor een nieuw KB is het wachten op de conclusies van een werkgroep die zich over de problematiek moet buigen. "Positief aan dit alles is dat minister Onkelinx bereid is om een werkgroep in het leven te roepen. Dat is een goede zaak, zowel voor de patiënten als voor ons, artsen", vindt professor Tournaye.Op het kabinet bevestigt men dat de situatie tot nader orde wel degelijk bij de oude blijft. "Er verandert niets. We beseffen wel dat een overgangsperiode belangrijk is. We moeten ook de beperking van het aantal inseminaties herbekijken, want dat zou kunnen leiden tot meer ivf-procedures, en dat is uiteraard niet de bedoeling", zegt Katleen Sottiaux, woordvoerder van de minister.