...

De idee van 'gestratificeerde' (of 'gepersonaliseerde') geneeskunde is dat bepaalde geneesmiddelen maar worden toegediend als uit een test blijkt dat dit bij de patiënt zinvol is. Vandaag worden de 'companion diagnostics' veelal pas beschikbaar nadat het betreffende geneesmiddel al enige tijd erkend en op de markt is.De regering werkt aan een erkenningsmechanisme om de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen gelijktijdig met die van de eraan gekoppelde biomarker te kunnen invoeren. Om dat vlotter te regelen worden moleculair biologische tests met een therapeutische waarde ondergebracht in het nieuwe nomenclatuurhoofdstuk 33ter. Dit soort tests dat nu al in hoofdstuk 33bis zit, verhuist naar het nieuwe hoofdstuk - tests met een diagnostische of prognostische waarde blijven in het 'oude' hoofdstuk.Deze operatie maakte overigens deel uit van het vorige akkoord artsen-ziekenfondsen. Samen met het KB die de maatregel nu uitvoert, verschijnt ook een KB om de terugbetaling te regelen. Hoofdstuk 33ter zal wat dat betreft gewoon dezelfde regels volgen als hoofdstuk 33bis.Dat wil zeggen dat het remgeld 15% bedraagt van de prijs van de test, met een maximum van 8,68 euro. Voor voorkeursgerechtigden zijn de tests gratis.