...

De studie had betrekking op de functie van DENND2B, een eiwit dat veel voorkomt in menselijke cellen en waarvan al bekend was dat het een rol speelt bij de normale migratie van cellen in de loop van de ontwikkeling bij kinderen. De auteurs onderzochten in hoeverre het bij kanker een rol speelt bij de ongewenste migratie van tumorcellen naar andere organen en weefsels. Het team uit Montréal stelde vast dat DENND2B in de cel het enzym Rab13 activeert, dat de celmigratie op gang brengt. Bij meerdere vormen van kanker en vooral bij de epitheliale kankers die vaak uitzaaien naar de hersenen, wordt Rab13 zeer sterk tot expressie gebracht. Bovendien ontdekten prof. Peter McPherson en zijn collega's waar precies in de cel Rab13 geactiveerd wordt door het eiwit DENND2B, namelijk in het apicale uiteinde. Die ontdekking is cruciaal voor een beter begrip van de werking van Rab13, waarvan de cruciale rol ook al bevestigd is in muizenmodellen. Uit deze studie blijkt dat Rab13 een strategisch doelwit is om de vorming van metastasen te voorkomen en zeer nuttig kan zijn in het toekomstige onderzoek naar antikankerbehandelingen.