...

De nieuwe prestatie wordt mogelijk gemaakt door een Koninklijk Besluit van 28 februari. Het voegt vanaf 1 april een passage toe aan de nomenclatuur (in artikel 2). Met name mogen (geaccrediteerde) (neuro)psychiaters voortaan "bij patiënten die verblijven in een psychiatrisch verzorgingstehuis na doorverwijzing met een verwijsbrief door de arts-specialist van het PVT en met verplicht schriftelijk verslag van de verstrekker voor de verwijzende arts" een ambulante consultatie aanrekenen.Het ereloon hiervoor bedraagt 51,30 euro als de arts geaccrediteerd is en 46,58 euro indien dat niet het geval is. Het remgeld voor de zorggebruiker bedraagt drie euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en tien euro voor de andere zorggebruikers.