...

Het nieuwe actieplan liep wat vertraging op door de pandemie, maar een concreet ontwerp zou er heel binnenkort komen. De centrale punten die Robben presenteert, lopen over van de goede intenties: quintuple aim als uitgangspunt, meer empowerment voor zorggebruiker en -verstrekker, vraaggedreven ICT, innovatiegedreven, verzekeren van continuïteit van de zorg,... Grote principes vertellen nog niet zoveel over welke richting het concreet uitgaat. Maar dat men het hier en daar over een andere boeg wil gooien, is duidelijk. De verpleegkundigen op het ICT4care-colloquium op 17 mei smeekten artsen om hen ook meer toegang te geven tot de gegevens van patiënten. De thuisverpleegkundige, bijvoorbeeld, moet het Sumehr kunnen inzien. Recent werd al aan die toegangsrechten gesleuteld en Robben kondigt in het algemeen een versoepeling aan van de 'toegangsmatrix': de tabel die regelt welke zorgverlener of burger een bepaald soort gegevens te zien krijgt. E-health moet de zorg doelgerichter maken, met een focus op een financiering die meer gericht is op de outcome en minder op prestaties. Meer 'pay for performance', luidt het dus. Robben wijst daarnaast op enkele ontwikkelingen in de wetgeving: de evaluatie van de wet op patiëntenrechten die er moet komen; de lopende evaluatie van de wetgeving inzake de gegevensbescherming; de kwaliteitswet die in voege is getreden; de ontwikkeling van de wetgeving op de Belgische Health Data Authority. Die laatste moet waken over het hergebruik van medische gegevens - wanneer er AI- en big data-toepassingen worden op losgelaten. Deze Authority waakt over de FAIR-principes: registratie van data moet findable, accessible, interoperable en reusable blijven. De Authority moet evenzeer waken over de ethische principes. 'Hergebruikte' gegevens mogen bijvoorbeeld niet meer kunnen worden gekoppeld aan concrete personen. Lees verder: Voortbouwen aan betere integratie