...

Vorsers van de McMaster University in Ontario hebben 29 mannen en vrouwen van 20 tot 84 jaar onderzocht. De helft van de proefpersonen werd uitgenodigd om minstens drie uur per week te sporten, de andere helft bleef een sedentair leven leiden. Daarna werd een biopsie uitgevoerd van de bovenste twee lagen van de huid van de billen (die zelden worden blootgesteld aan de schadelijke effecten van de zon en waarvan de huid dus minder snel veroudert). De resultaten spreken voor zich: sporters ouder dan 40 jaar hadden een soepeler, steviger en twintig jaar jongere huid dan leeftijdgenoten die geen lichaamsbeweging namen. Maar daar blijft het niet bij. Bij verder onderzoek hebben de vorsers inderdaad een verjonging met een goede tien jaar vastgesteld bij sedentaire 65-plussers die driemaal per week 30 minuten lang een hometrainer gebruikten gedurende drie maanden. "Bij lichaamsbeweging stijgt de concentratie van myokines (eiwitten die door de spiercellen worden afgescheiden en die zich over het hele lichaam verspreiden) met meer dan 50%. Mogelijk verklaart dat het antiverouderingseffect", legde dr. Mark Tarnopolsky uit.