...

De algemene pers pakte vorige week uit met het alarmerende nieuws dat de Belgen steeds meer naar de huisarts gaan en dat die stijging "onhoudbaar" zou zijn. Maar wie naar de volledige cijfers kijkt, stelt vast dat er vorig jaar 0,2% huisartsencontacten meer waren dan in 2012. "Dit is echt much ado about nothing", zegt directeur-generaal Ri De Ridder (Riziv) aan Artsenkrant.Uit cijfers van Riziv blijkt dat er vorig jaar 33.087.909 raadplegingen in het huisartsenkabinet geboekt zijn. Dat zijn er inderdaad een kleine 440.000 meer dan het jaar voordien, een toename van 1,3%. Maar de stijging bij de raadplegingen werd in 2013 - zoals nu al een aantal jaren op rij - voor een groot deel gecompenseerd door een fikse daling van het aantal huisbezoeken.In 2013 legden alle huisartsen samen 327.000 visites minder af dan in 2012 (-2,5%). De eindbalans is dat er vorig jaar iets meer dan 112.000 huisartsen-patiëntencontacten meer geboekt zijn dan in 2012. "Dat is een normale trendgroei die volledig in lijn is met de demografische ontwikkelingen", relativeert Ri De Ridder."Rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking hadden we zelfs een iets grotere stijging van het aantal contacten kunnen verwachten." Ook in de uitgaven voor raadplegingen en huisbezoeken ziet hij niet meteen iets verontrustends.