...

Jaarlijks zijn in België 5.000 vrouwen kandidaat voor een vruchtwaterpunctie, nadat uit klassiek bloedonderzoek en een nekplooimeting op de echografie is gebleken dat de foetus een verhoogd risico vertoont op trisomie 21 (downsyndroom). Het risico van miskraam bij een vruchtwaterpunctie bedraagt, zoals u allicht weet, één procent.NIPT terugbetalen ter vervangen van een vruchtwaterpunctie voorkomt niet alleen 50 miskramen, het Federale Kenniscentrum berekende bovendien dat dit een besparing oplevert van 1,6 miljoen euro.Volgens het KCE zou NIPT als eerste screeningtest minder gevallen van downsyndroom missen. Maar de test is nog heel duur, en jaarlijks worden zo een 100.000 zwanger vrouwen gescreend. De prijs van NIPT moet eerst verder zakken voordat hij als eerste screeningtest kosteneffectief wordt, aldus het KCE.Het geld dat bespaard wordt wil Maggie De Block investeren in een kwaliteitsverbetering van het echografisch onderzoek, dat ook nog andere aandoening vroegtijdig aan het licht kan brengen.* Technisch Geneeskundige Raad