...

Aan de hand van een vragenlijst vroeg Nivel vorig jaar aan 1.100 burgers of zij het afgelopen jaar een medische zelftest hadden gebruikt. Dertien procent had dat effectief gedaan. De meeste health checks betroffen een (algemeen) bloed- of urineonderzoek en een bloeddrukmeting. Coronazelftesten werden niet meegenomen in het onderzoek. De meeste respondenten deden een health check omdat ze ongerust waren dat ze een ziekte of aandoening hadden. Nieuwsgierigheid was een andere veel voorkomende reden.In 2016 deed Nivel een gelijkaardige bevraging. Het percentage burgers dat gebruikmaakt van een medische zelftests is volgens de onderzoekers de afgelopen jaren "redelijk stabiel" gebleven. De onderzoekers stellen "geen sterke toename" in gebruik vast door de covidpandemie.Uit een ander recent onderzoek op basis van gegevens van een honderdtal Nederlandse huisartsen, blijkt dat mensen die een health check doen in minder goede gezondheid verkeren in vergelijking met de algemene bevolking. "Ook bleken zij vaker de huisarts te bezoeken", zo stellen de onderzoekers in het persbericht.Opnieuw uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat de uitslag van de zelftest in sterke mate bepaalt of de gebruiker/patiënt een vervolgactie onderneemt. Als de uitslag niet afwijkend is, wordt er doorgaans geen vervolgactie ondernomen. Bij een afwijkende uitslag brengt een op tien (9%) 'health checkers' een bezoek aan de huisarts. Dit resultaat verschilt niet van het resultaat uit 2016.