...

Het opstarten van TNF-alfa-remmers bij patiënten met auto-immuunziekten, gaat niet gepaard met meer hospitalisaties voor ernstige infecties dan het opstarten van niet-biofarmaca. Dat suggereren althans Amerikaanse onderzoekers in de Jama.Remmers van tumor necrosis factor alfa (TNF-α) worden steeds meer aangewend in plaats van niet-biofarmaca-analogen. Toch blijft hun veiligheidsprofiel onvolledig.Carlos Grijalva (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee) en collega's analyseerden de gegevens van 10.484 patiënten met reumatoïde artritis (RA), 2.323 met IBD en 3.215 met psoriasis of spondylartropathie (1998-2007). Ze gingen na of er een verschil was in hospitalisaties omwille van ernstige infecties in de eerste twaalf maanden na opstart van biofarmaca versus niet-biofarmaca.DosisafhankelijkGlobaal stelden de onderzoekers 1.172 ernstige infecties vast. In de meeste gevallen (53%) betrof het pneumonie en infecties van huid of weke weefsels. Bij personen met RA waren er 8,16 hospitalisaties per 100 personenjaren voor ernstige infecties in de anti-TNF-groep versus 7,78 in de controlegroep. Bij personen met IBD waren bedroegen deze cijfers respectievelijk 10,91 en 9.60 per 100 personenjaren. Voor psoriasis en spondylartropathie waren dat 5,41 en 5,37. Het gebruik van glucocorticoïden ging gepaard met een dosisafhankelijke toename van het infectierisico.De auteurs besluiten dat de opstart van TNF-remmers bij personen met auto-immuunziekten niet gepaard gaat met meer hospitalisaties omwille van ernstige infecties dan de opstart van de klassieke niet-biofarmaca. Ook een bijhorend editoriaal besteedt aandacht aan dit thema. Hierin stellen Will Dixon en David Felson dat verder onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen.