...

Naast artsen gaat het ook om de apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, voedingsdeskundigen, enzovoort. Ook de Federatie Vrije Beroepen tekende mee de brief hierover aan Vlaams minister van Gezondheid en Welzijn, Wouter Beke (CD&V).Tijd is geldBij de totstandkoming van de Zorgraden namen zorgverleners namens hun beroepsgroepen gratis deel aan de vergaderingen. De voorbije twee jaar speelden Zorgraden ook een belangrijke rol in het lokale crisismanagement en het open houden van vaccinatiecentra.Maar de inzet kan niet langer gratis zijn. Ook wie tot nu toe enthousiast meewerkte, geeft aan dat dit engagement vergoed dient te worden.Deze professionals nemen niet alleen deel aan de Zorgraden overdag, maar ook aan overleg met de lokale besturen en met andere, uiteenlopende partners is de sector. Zelfstandige zorgverleners moeten ondertussen hun zorgactiviteiten on hold zetten, waaruit ze ook hun inkomsten halen.WaterhoofdenWouter Beke wil tegen het zorgreces een bestuursnota afronden om de rol van de Zorgraden in de Eerstelijnszones verder in te vullen - om de buurtgerichte zorg en het populatiemanagement uit te bouwen. De organisaties die de zorgverleners vertegenwoordigen willen dat hij het dan ook heeft over een voldoende ruime subsidiëring van de Zorgraden. Wanneer door gebrek aan een vergoeding de zorgverleners afhaken, zullen de Zorgraden verworden tot "administratieve waterhoofden", stellen ze.De verenigingen willen daarover een gesprek met minister Beke en een hoorzitting in het Vlaams Parlement.KringwerkingZe hebben de kwestie al verschillende keren aangekaart bij de minister en zijn kabinet. Wouter Beke antwoordde echter dat hij al 750.000 euro heeft uitgetrokken en niet meer geld wil vrijmaken.Dat budget is evenwel ruim onvoldoende om de vertegenwoordiging van 100.000 zorgverleners uit 11 verschillende beroepsgroepen te financieren. De middelen waarover Beke het heeft hebben trouwens een heel andere bestemming.Ze moeten een lokale 'kringwerking' mogelijk maken voor de uiteenlopende zorgdisciplines, zoals je die vandaag al hebt voor de huisartsen. Ze dienen voor coördinatie van die werking - om praktische instrumenten uit te werken, best practices uit te wisselen en de Sociale Kaart mee uit te bouwen."De elf ondertekenende zorgberoepen zijn zeker niet tegen de hervormingen", onderstreept Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekersnetwer en de Federatie Vrije Beroepen. "We hebben de voorbije jaren met minister Vandeurzen hard gewerkt om de ELZ in leven te roepen.""Maar als de Vlaamse regering het belang van de zorgverstrekkers in de Zorgraad niet financiëel erkend, vrezen we voor een leegloop van de zorgraden door de zorgverstrekkers."