...

Uit hun studie blijkt dat deze test beter is dan de huidige opsporingsmethodes en dat hij de criteria voor prenatale diagnostiek fundamenteel zou kunnen wijzigen. Momenteel worden down en andere trisomiesyndromen tussen de 11e en de 13e zwangerschapsweek opgespoord via een gecombineerde test, die een echografie inhoudt en een hormonale analyse van het bloed van de toekomstige moeder. (referentie: Nikolaides K et al. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2013;doi:10.1002/uog.12511)