...

Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van het UZ Leuven, bijvoorbeeld, onderzoekt per week 30 à 40 bloedmonsters met de zogenaamde NIPT: de niet-invasieve prenatale test. Maar ook centra in Antwerpen, Brussel en Gent bieden de test al aan. UZ Gent werkt samen met een buitenlands laboratorium, dat de analyse uitvoert.Zwangere vrouwen komen voor de NIPT in aanmerking vanaf de elfde week in bepaalde indicaties, bijvoorbeeld als ze ouder zijn dan 40 jaar of een eerdere zwangerschap met trisomie 21 doormaakten.Maar het is niet goedkoop: de test kost meer dan 460 euro en het Riziv betaalt die niet terug. Aan de krant De Morgen verklaarde Eric Legius, diensthoofd van het Leuvense centrum, dat het KCE en de Hoge Gezondheidsraad de test aan het evalueren zijn. Op grond van hun rapporten zal de terugbetaling mogelijk worden herbekeken.In De Standaard van vandaag verklaart Hendrik Cammu, voorzitter van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, dat het aantal gevallen van Down-syndroom in Vlaanderen sterk is teruggelopen. Statistisch zou je in Vlaanderen ieder jaar zo een 110 geboortes van baby's met dit syndroom mogen verwachten. Maar het werkelijke aantal schommelt de laatste jaren rond de 50 - de cijfers zijn bekend tot 2012.Volgens Cammu wordt na de diagnose bij de foetus, de geboorte in bijna zes op tien gevallen afgebroken. Mogelijk zal met het invoeren van de bloedtest het aantal baby's met Down-syndroom nog verder dalen.