...

Dat blijkt uit een nieuwe studie van de University of Chicago, Johns Hopkins School of Medicine en Imperial College Business School, London. "Er is een kloof tussen de zorg waarvoor we zijn opgeleid en de beperkingen van een werkdag in de praktijk", zegt Justin Porter, hoofdauteur van het artikel en assistent-professor geneeskunde aan de Universiteit van Chicago aan UChicago News. "We moeten steeds meer richtlijnen volgen, maar de consultatietijd is niet evenredig toegenomen." Volgens de onderzoekers verklaart de tijdsdruk waaronder artsen staan mede waarom verbeteringen in outcome geen gelijke tred hebben gehouden met de vooruitgang in de geneeskunde. Daarnaast speelt tijdsdruk een rol in ongelijkheden in de gezondheidszorg, waarbij kwetsbare bevolkingsgroepen vaak zorg krijgen in overbelaste praktijken of klinieken. Tijdsdruk heeft ook gevolgen voor de tevredenheid van patiënten, stellen ze. "Als je bevragingen organiseert onder patiënten over wat hen frustreert in de zorg, hoor je vaak: 'Mijn dokter neemt geen tijd voor me' of 'Mijn dokter volgt me niet op'", zegt Porter. "Ik denk dat dit vaak wordt geïnterpreteerd als een gebrek aan empathie, of een gebrek aan bereidheid om voor een patiënt te zorgen. Maar in werkelijkheid is het voor de meeste artsen gewoon een gebrek aan tijd." Volgens de onderzoekers is tijdsgebrek ook een belangrijke factor bij burn-out bij artsen, en een van de belangrijkste factoren die geneeskundestudenten doen afhaken. De onderzoekers berekenden hoeveel tijd een huis- of eerstelijnsarts gemiddeld nodig heeft om de aanbevolen preventieve, chronische en acute zorg te verlenen aan een representatief staal van patiënten, enerzijds als soloarts, en anderzijds als lid van een team van zorgverleners. Ze gebruikten daarvoor gegevens van de 2017-2018 National Health and Nutrition Examination Survey, een onderzoek naar de gezondheid en voedingsgewoonten van Amerikaanse burgers. In hun berekeningen hielden de onderzoekers ook rekening met de tijd nodig voor administratie en mailen. Wat blijkt? Huis- of eerstelijnsartsen hebben 26,7 uur per dag nodig om al hun taken uit te voeren volgens de richtlijnen: 14,4 uur voor preventieve zorg, 7,2 uur voor chronische ziektezorg, 2,2 uur voor acute zorg, en 3,2 uur voor administratie en mailen. Als de arts deel uitmaakt van een multidisciplinair team met bv. verpleegkundige, diëtist enz., dan vermindert de tijd die een arts nodig heeft om zorg te verlenen van 26,7 u/dag tot 9,3 u/dag (2 uur voor preventieve zorg, 3,6 uur voor chronische-ziektezorg, 1,1 uur voor acute zorg, en 2,6 uur voor administratie en inboxbeheer). "Huis- en eerstelijnsartsen hebben niet genoeg tijd om de in de richtlijnen aanbevolen eerstelijnszorg te verlenen", besluiten de onderzoekers. "Artsen verlenen geen zorg in een vacuüm. Teamgebaseerde zorg is een enorme kans en een gedeeltelijke oplossing voor de tijdsdruk waarmee de medische zorg momenteel wordt geconfronteerd", aldus Porter.