...

Tussen 2005 en 2009 werden op de dienst van Melissa Whitelaw in het Royal Children's Hospital van Melbourne 99 adolescenten tussen 12 en 19 jaar met ernstige metabole stoornissen opgevangen, merendeels meisjes. Van die adolescenten met anorexia had 8% een normaal gewicht. In 2009 steeg dat percentage echter tot ... 47%, of bijna zes keer zoveel. De jongeren die werden opgenomen, vertoonden alle klinische criteria van deze gedragsstoornis met betrekking tot voeding (vertraagd hartritme, vermoeidheid, daling van de fosforspiegel in het bloed, enz.), met uitzondering van de BMI, die geen ondergewicht maar een normaal gewicht aangaf. Prof. Whitelaw merkte ook op dat bijna een derde van de anorexiapatiënten met een normaal gewicht de maanden voor hun opname overgewicht vertoonde, wat bewijst dat eetstoornissen bij een gegeven persoon complexer zijn dan ze lijken. "Gezondheidswerkers moeten alert zijn voor patiënten die snel gewicht verliezen, ook als ze een normale BMI hebben", besluit de specialiste. Ze roept op om bij anorexia meer aandacht te hebben voor het gedrag en de onrealistische denkbeelden dan voor het gewicht.