...

Onderzoekers uit Harvard vonden dat niet alle HDL-cholesterol beschermt tegen coronaire hartziekten. Een subfractie van HDL-cholesterol bevat het pro-inflammatoire eiwit apoC-III.Een hoge spiegel van HDL-cholesterol hangt samen een met een lage incidentie van coronaire hartaandoeningen. Toch blijkt uit sommige trials dat medicatie soms wel de HDL-spiegels verhoogt, maar dat dat niet altijd leidt tot een verlaging van de incidentie van hartziekten. Is niet alle HDL even goed?RetrospectiefDe onderzoekers van de Harvard School of Public Health analyseerden bloedmonsters van 32.826 vrouwen uit de Nurses Health Study, afgenomen in 1989 en 1990, samen met 18.225 monsters uit de Health Professionals Follow-up Study, afgenomen tussen 1993 en 1995. In de 10 tot 14 jaren follow-up werden 634 gevallen van een coronaire hartaandoening gedocumenteerd.De onderzoekers vergeleken de plasmaspiegels van HDL-cholesterol met de spiegels van HDL-cholesterol waarvan het oppervlakte al dan niet een pro-inflammatoir eiwit bevatte. Het gaat om een kleine eiwit ApoC-III, dat op het oppervlak van sommige LDL- en HDL-cholesterol aanwezig is. Ze gingen daarbij na welk verband er is met het optreden van corononaire hartaandoeningen in een voor het overige gezonde bevolking. De resultaten werden gecorrigeerd voor leeftijd en leefstijlfactoren.De aanwezigheid HDL-cholesterol met het apoC-III heeft een ander effect dan men van HDL-cholesterol verwacht. Het apoC-III-vrije HDL-cholesterol, dat het meest voorkomende type is, heeft wel degelijk een beschermende rol tegen hartaandoeningen. Maar wanneer het HDL-cholesterol apoCIII bevat, beschermt het niet tegen corononaire aandoeningen. Vrouwen en mannen in de 20% van de bevolking met de hoogste apoC-III-HDL-spiegels, liepen zelf 60% meer risico op een coronaire hartaandoening.In de toekomst zal bij meting van het HDL-cholesterol mogelijk meer rekening worden gehouden met de aanwezigheid van apoC-III.