...

Nagenoeg alle jongeren - het gaat om een bevraging van 450 studenten - wisten dat een condoom gebruiken bij het vrijen beschermt tegen hiv-transmissie, maar zich wassen na onveilige seks niet. Ook weet 98% dat het delen van drugsnaalden een groot risico inhoudt.Maar een aantal misvattingen blijven hardnekkig voortbestaan. Een vijfde van de jongeren gelooft dat antibiotica helpt beschermen tegen een hiv-infectie, en een tiende denkt dat gezonde voeding of vitaminesupplementen het gevaar van besmetting vermindert.Meer dan de helft van de ondervraagde studenten gelooft dat een hiv-besmetting mogelijk is via een muggebeet. Maar tweederde wist niet dat hiv ook overgedragen kan worden via de borstvoeding.Sophie Degroote, die de enquête verrichtte voor haar doctoraatsdissertatie, vond ook dat de studenten die al verschillende seksuele partners hadden, doorgaans beter waren geïnformeerd. "Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat seksueel actieve jongeren vaker op zoek gaan naar informatie over hiv; (...) maar dé vraag blijft natuurlijk of zij op tijd naar toereikende info zoeken en deze ook vinden."Promotor van het onderzoek, prof. dr. Dominique Vandijck van de Universiteit van Hasselt, besluit uit de bevindingen dat een proactief preventiebeleid ook voor de volgende regering een belangrijke opdracht blijft.Bron: https://www.uhasselt.be.