...

Artsen die hun eigen tarieven willen hanteren, of de tarieven uit het akkoord maar voor een gedeelte van de tijd willen gebruiken, moeten binnen de 30 dagen na verschijning van de tekst in het Belgische Staatsblad te kennen geven dat ze niet toetreden tot het akkoord. Dat is dus ten laatste op 10 maart 2022.Dat gebeurt tegenwoordig via de applicatie MyRiziv op de website van het Riziv. Een aangetekend schrijven naar de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging is niet meer nodig.Artsen die zich aan de tarieven willen houden hoeven niets te doen. In ruil daarvoor hebben ze voor hun 'sociaal statuut' recht op een bedrag van 5.128,78 euro.Artsen die zich maar voor een gedeelte van hun consultatietijd aan de tarieven van het akkoord houden, hebben onder precieze voorwaarde recht op een gedeelte van dit bedrag, met name 2.419,36 euro. Hetzelfde geldt voor artsen die niet aan de zogenaamde 'activiteitsdrempel' voor hun specialisme raken, maar wel aan de 'verlaagde activiteitsdrempel'.Artsen in opleiding, aso's en haio's, hebben recht op een iets groter bedrag, met name 6.401,38 euro.