...

De nierkliniek van ZNA Antwerpen heeft deze week een ISO 9001 certificaat ontvangen. Het is de eerste dienst nierziekten in ons land dat dit kwaliteitslabel in de wacht wist te slepen. "We willen niet de grootste maar wel de beste zijn voor onze patiënten en medewerkers", zegt dokter Koen Bouman. De ZNA nierkliniek is jaarlijks goed voor 36.000 dialyses, verspreid over vijf verschillende ziekenhuissites (ZNA Sint- Erasmus, Middelheim, Stuivenberg, Jan Palfijn en Sint-Elisabeth). "Het is precies vanuit onze voorgeschiedenis (ZNA is de opvolger van de vroegere OCMW ziekenhuizen, red.) dat we op zoek gingen naar een manier om die samenwerking beter te stroomlijnen en de kwaliteit te verder te verbeteren", verklaart dokter Koen Bouman hoe het allemaal begon. "Op het terrein bestond er natuurlijk al een samenwerking tussen de verschillende nierafdelingen. Maar door samen voor dat ISO-certificaat te gaan, wordt alles beter gepland, uitgevoerd en opgevolgd. Het was een perfecte aanleiding om over al onze werkprocessen na te denken en ze bij te stellen. De voorbije jaren hebben we er hard aan gewerkt om alle beleidsplannen in protocols te gieten, die ook minutieus en volgens vastgelegde deadlines moeten uitgevoerd worden. Vroeger waren we soms gefrustreerd omdat we van alles wilden veranderen, maar er niet toe kwamen. Dat is nu veranderd. Ook de oude gewoonte om van bovenaf een oplossing te zoeken voor problemen, bleek niet altijd efficiënt en hebben we vervangen door meer ruimte te geven aan signalen van artsen, verpleegkundigen, diëtisten enz op het terrein."Alle nier-medewerkers van ZNA werken nu - ongeacht de site - volgens dezelfde procedures en protocols. "Het is een work in progress, dat voortdurend wordt bijgeschaafd en verbeterd. Het ISO-label is niet alleen een erkenning van de kwaliteit van onze zorg - die herhaaldelijk opnieuw wordt gecontroleerd - maar het is ook een geschikt middel om het overzicht te houden op alle aspecten van de zorg. Zo hebben we nu een watercommissie opgericht, met daarin onder anderen een klinisch bioloog, apotheker, ... Drie keer per jaar worden waterstalen geanalyseerd en wordt daar indien nodig op gereageerd."De nierkliniek van ZNA gaat binnenkort ook zijn aanbod aan dialyses verder uitbreiden. Naast de al bestaande nachtdialyse op ZNA Middelheim, komt er - op vraag van de patiënten - een thuiszorgdialyse. "Dat is bedoeld voor de jongere dialysepatiënten, die vaak nog professioneel actief zijn en die flexibeler willen omspringen met hun behandeling. Zij zullen worden opgeleid om thuis zelfstandig aan de slag te kunnen met een kleiner dialysetoestel. Met deze nieuwe aanvulling beschikken wij over alle mogelijke vormen van dialyse."