...

Het is niet de eerste keer dat ZNA op dit domein met een primeur scoort. In 2012 behaalde de ZNA Nierkliniek als eerste en tot nog toe enige dialysecentrum in België het ISO 9001:2008-label. Na een half jaar voorbereiding is het team er nu in geslaagd om als eerste in Europa te voldoen aan de nieuwe internationale norm ISO voor Zorg en Welzijn (ISO Healthcare EN-15224).Optimale veiligheidDe dokters Ronny Daelemans en Koen Bouman staan samen aan het hoofd van een team van negen nierspecialisten en ruim 90 gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten en verzorgingsassistenten. Dr. Daelemans: "Toen het nieuwe label werd gelanceerd, zagen we dit als een kans om onze zorgkwaliteit nog verder te verbeteren. Want het grote verschil is dat er nu ook specifiek indicatoren zijn gedefinieerd voor patiëntveiligheid. Alle mogelijke risico's moeten worden aangepakt om een optimale veiligheid voor onze patiënten te garanderen. Daarnaast moet je als drager van het label ook structureel patiënten bevragen & betrekken. Wat zijn hun behoeften? En hoe kunnen we eraan tegemoet komen? Daarvoor nemen we enquêtes af en hebben we een patiëntenraad opgericht."Continu kwaliteit metenDr. Koen Bouman: "Om het label te kunnen halen, hebben we al deze kwaliteitskenmerken vertaald naar een lijst met specifieke doelstellingen. Zo kunnen we continu de kwaliteit van onze geleverde zorg meten. Daarvoor hebben we alle procedures op alle dialyse-afdelingen eenvormig moeten maken, zodat overal op dezelfde manier gewerkt wordt. Na zes maanden intensief werken, waren we er klaar voor de inspectie. Twee dagen lang liep een auditor, erkend door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), op de verschillende dialyseafdelingen binnen ZNA rond om te praten met medewerkers en patiënten en om documenten en procedures onder de loep te nemen. En het verdict was gelukkig positief. Eind maart mochten we het label officieel in ontvangst nemen. Als eerste niercentrum in Europa, en daar zijn we best wel trots op."