...

Als voorzitter van de accrediteringsstuurgroep van het Riziv wordt dr. Marc Moens maandelijks op de hoogte gebracht van het aantal 'actieve' artsen. Actieve artsen zijn die artsen die per jaar minstens één prestatie verrichten die door het Riziv is terugbetaald.De teller stond op 21 januari op 47.047 artsen in het totaal. Dat totaal omvat: • 14.375 erkende huisartsen; • 779 huisartsen in opleiding (op hetzelfde moment in 2012 waren er 714 haio's en vorig jaar 782 haio's); • 24.390 erkende artsen-specialisten; • 4.385 artsen-specialisten in opleiding; • 2.509 andere artsen (onder 1.575 artsen met de meest elementaire bevoegdheidscodes '000' of '009' en artsen met specifieke functies die soms toch een Riziv-prestatie leveren) • 640 apotheker-klinisch biologen die in de context van medische Riziv-prestaties ook in dit totaal aantal worden opgenomen."Deze aantallen zeggen niets over het aantal fulltime equivalenten. Daarom dat de Bvas al jaren - maar vruchteloos - aandringt op een kadaster. Om dat kadaster op te stellen, is volgens minister Onkelinx blijkbaar geen enkele instantie slim genoeg", stelt dr. Moens.En concludeert de ondervoorzitter van de Bvas: "Maar het ontbreken van dergelijk kadaster laat de minister wel toe om om het even wat te vertellen."