...

Vandaag is Recip-e verantwoordelijk voor het beheer van de elektronische voorschriften in een databank. De software van de arts stopt het geneesmiddelenvoorschrift in het systeem, de apothekerssoftware haalt het er weer uit.Recip-e is een onafhankelijk vzw - gesubsidieerd door het Riziv - met een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgberoepen.Maar in een ontwerp van een nieuwe wet met 'diverse bepalingen inzake gezondheid' komt onder meer het elektronische voorschrift ter sprake. Het gecentraliseerde beheer hiervan wordt toevertrouwd aan de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het Riziv.Van Recip-e is in het ontwerp geen sprake.Gevoelige dataHet elektronisch voorschrift gaat overigens niet alleen over het geneesmiddelenvoorschrift. Als bijvoorbeeld een huisarts een voorschrift maakt voor een kinesitherapeut, of een verpleegkundige - dan zou dit ook worden beheerd door dit elektronische systeem.Voor alle volledigheid stippen we aan dat een voorschrift maar beperkte tijd bewaard wordt in de databank - het kan maximaal één jaar blijven staan.De 'verwerkingsverantwoordelijken' (de FOD enzovoort) hebben geen inzage in de inhoud van het voorschrift. Ze zien wel wie iets voorschrijft voor wie, wie het voorschrift uitvoert,...En daarover maakt dokter Marc Moens van Bvas (en huidig voorzitter van Recip-e) zich toch zorgen: "Blijkbaar schijnt niemand er aanstoot aan te nemen dat het FAGG, Riziv en Smals (met Frank Robben) het geneesmiddelenvoorschrift overnemen."Zo krijgt de overheid wel erg veel in de pap te brokken inzake gevoelige data, stipt hij aan.Bvas en Recip-e zijn overigens niet van plan deze aanpassing van de wet zonder slag of stoot te laten passeren. Ze zullen de politici wijzen op het sluipend gevaar van het centraliseren van gegevens.